WAD depots

WAD depots houdt zich bezig met de ontwikkeling en verhuur van depots voor de opslag van cultureel erfgoed. Met de Archiefwet als uitgangspunt ontwerpt WAD gebouwen met meerdere depots volgens een efficient stramien. Naast depots, al dan niet open, zijn er in de gebouwen ook werkruimtes en expeditieruimtes. Uiteraard wordt er maximaal rekening gehouden met gebruikerswensen.

In Depot Amsterdam zijn nog twee archiefbewaarplaatsen c.q. kunstdepots van elk 300 m2 te huur. De huurprijs is afhankelijk van de duur van het huurcontract. Ook is er één gezamenlijk depot beschikbaar voor korte huurcontracten. De huurprijzen zijn op aanvraag beschikbaar.

WAD depots heeft medio 2016 een dochterbedrijf opgericht met de naam Art & facts, een dienstverlener op het gebied van collectielogistiek.

Nieuws

21 Nov 2016

Voorbereidingen worden getroffen voor Depot Drie.